5 Mayıs 2018 Cumartesi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) Genel Kurul İlânı, Değerli Üyelerimize: Duyuru ve Çağrı

GENEL KURUL İLÂNI 

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği)’ın olağan genel kurulu 16 Mayıs 2018 günü saat 14 00 de “Atatürk Bulvarı No: 81/6 Kızılay-Ankara” adresinde yapılacaktır. Anılan zamanda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; toplantı 23 Mayıs 2018 de aynı yerde ve saat'de yapılacaktır. 

Gündem aşağıdadır.

Av. Şükran KİTİŞ
Başkan 


GÜNDEM:

1.Açılış konuşması,

2.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3.Kongre divanı seçimi,

4.Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının okunması,

5.Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,

6.Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,

7.Dilek ve temenniler,

8.Kapanış konuşması ve kapanış.

Hiç yorum yok: