10 Kasım 2017 Cuma

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri; Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen "Girişimcilik Eğitimi", "Seminer" ve "Kurs Programlarına" katıldı

AGİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ; ANKARA KALKINMA AJANSI'NIN “E-TİCARET”, "PROJE DÖNGÜSÜ" (PMC) VE “KIRSALDA  İNOVASYON” EĞİTİMLERİNE KATILDI
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 01Ağustos 2017 günü düzenlenen Birinci Grup ve 13 Ağustos 2017 Tarihinde, İkinci Grup girişimcilere verilen “E-TİCARET EĞİTİMİ” ne; Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri olarak katıldık.
 Ankara Kalkınma Ajansı’nca 1. ve 2. Grup girişimcilere “Önceden belirlenen bir plân, program ve proje kapsamında” verilen “Özel Eğitim” programında, ana ünite başlıkları itibarıyla;
*E-TİCARETE GİRİŞ
*DİJİTAL MÜŞTERİ
*E-TİCARET SÜREÇLERİ  VE MODELLERİ
*E-TİCARET YATIRIMI
*KULLANICI DENEYİMİ VE TASARIM
*E-TİCARETİN FİNANSMANI
*DİJİTAL MARKALAŞMA
*PAZARLAMA VE VARLIK YÖNETİMİ
*VERİ ANALİZİ
*E-TİCARET HUKUKU
*SİBER GÜVENLİK
*E-TİCARET TRENDLERİ
Konularında 18 saatlik  “E-TİCARET” teori ve uygulama program eğitiminde; AGİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Dernek deneyimlerimiz çerçevesinde gerçekleşen “ulusal ve uluslar arası başarı hikâyeleri, başarılamayan, amaçlanan neticelere ulaşılamayan örnekler ve sonuçları” hakkında yaşam boyutunda gerçekleşen anılarımız ile bilgi ve birikimlerimizi diğer (kurum/kuruluş) kursiyer ve katılımcılarıyla paylaştık,
Sonuçta: Bizim ve Üyelerimiz şahsında AGİKAD açısından çok yararlı bir Eğitim Programını başarıyla tamamlayıp, katılım belgelerimizi aldık.
***
Yine, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanıp düzenlenen PROJE DÖNGÜSÜ (PMC) Eğitimine Ağustos-2017’de, AGİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri sıfatıyla katıldık. Bu eğitimde: “HİBE, FON DESTEKLERİNDEN  YARARLANMA, BAŞVURU KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFİYLE” AB ve diğer fon kaynaklarının kullandıkları “PROJE  DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ(PCM) VE  MANTIKSAL ÇERÇEVE” yaklaşımının “fikrin projeye dönüştürülmesi” sırasında analiz ve plânlama aşamalarında yapılan uygulamalar örneklenerek gerçekleştirildi.
Bu Programda;
*PROJE  DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MANTIĞI
*SORUN ANALİZ
*PAYDAŞ ANALİZİ
*HEDEF ANALİZİ
*STRATEJİ ANALİZİ
*MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
*FAALİYET PLANI
*BÜTCE HAZIRLAMA
*HİBE BAŞVURU FORMLARI
Konularında  iki gün süren yoğun uygulama ve eğitim programına katılıp; Gösterilen başarı sonucu “katılım belgelerimizi” aldık. 
***
Ayrıca, Ankara kalkınma Ajansı’nın  26 -27 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlediği “KIRSALDA  İNOVASYON” için proje hazırlama eğitimlerine Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, AGİKAD yönetim kurulu üyeleri olarak katıldık.
Kırsalda  proje hazırlama ve yönetme gücünü artırmayı, kırsalda inovasyonu geliştirmeyi amaçlayan “PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM)  VE  MANTIKSAL ÇERÇEVE  YAKLAŞIMI” konulu olarak yapılan uygulama örnekleriyle “fikrin projeye dönüşümü çalışması” bütün katılımcıların iştiraki, işbirliği ve birlikteliği ile sağlandı.
Başarıyla geçen Eğitim sonunda Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve diğer Sivil Toplum Kuruluşu katılımcılarına katılım belgeleri verildi.
***
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının “KIVILCIM PROGRAMI” uygulamalarının 15 Eylül 2017 tarihindeki “İŞ MODELİ  TASARIM” seminerine, Ankara Girişimci  Kadınlar Derneği  AGİKAD adına Dernek Başkan Yardımcımız Günay ÖRÜCÜ katıldı.
“Yeni iş fikri modeli” ya da “devam edilen iş modellerinde devamlılık, yeni yapılanma, araştırma ve geliştirme” konularının bütün detayları, başarısızlığın başarıya dönüşmesini sağlayacak faktörler, örnekleri katılımcılarla paylaşılmıştır.
***
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının “kıvılcım programı” uygulamalarının 22 Eylül  2017 tarihindeki “stratejik yönetim atölyesi” eğitim programına Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, AGİKAD adına  yönetim kurulu başkanımız  Av. Şükran KİTİŞ ve Başkan Yardımcımız Günay ÖRÜCÜ katılmışlardır. “Yeni iş fikri” ya da “devam eden iş modellerinin yürütülmesinde stratejik yönetimin önemi” konusu; Yapılan örnek uygulamalarla katılımcılara bir yol haritası olarak gösterilmiş ve bilimsel ayrıntılarıyla sunulmuştur.
***
BİLGİLENDİRME
AGİKAD (ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ)’nin son yapılan Genel Kurulu’nda seçilen YÖNETİM KURULU üyeleri:
Katıldığımız kurslar sayesinde: “Dernek üyelerine sunum yapacak, eğitim ve katkı verecek, yol gösterip motive edecek düzeyde” bilgiyle donanıp, beceri ve deneyim sahibi olmuşlardır. Dolayısıyla, arzu etmeleri halinde istekli üyelerimizin girişimcilik çalışmalarında; Yeni iş fikri modelleri, proje hazırlama çalışmasında karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi, hibe başvuru formlarının düzenlenmesi, KOSGEB başvuruları konusunda yardımcı olma, işbirlikleri, yatırım, uygunluk, stratejik değerlendirmeleri v.b. konularda bilgi, beceri, uygulamaları hakkında siz derneğimiz üyeleri ile bilgileri paylaşmaya hazırdır,
Sorularınızı WEB sayfamızda paylaşırsanız sizleri cevaplarımızla bilgilendiririz.
WEB           : agikad ankara
e-MAİL       : agikad.ankara@gmail.com
ADRES       : İnkılap Sk. 8/56 Kızılay/ANKARA
GSM TEL: 0 533 5299230       E-mail : ktsukran@yahoo.com
GSM TEL: 0 542 5870623       E-mail : gunay_orucu@hotmail.com
GSM TEL: 0 539 4465413       E-mail : handan_demirdamar@hotmail.com

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ 
(AGİKAD)
YÖNETİM KURULU

Hiç yorum yok: