21 Temmuz 2017 Cuma

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği)’IN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

AGİKAD (ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ)’IN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
ANKARA-AGİKAD Ankara Girişimci Kadınlar Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısı, 10 Temmuz 2017 günü yapıldı.
Daha önce yapılan duyuruda açıklandığı üzere Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısı Türk-Konut ofisinde 10 Temmuz 2017 pazartesi günü saat 14 00 de yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasını takiben başkan Av. Şükran Kitiş’in açılış konuşmasının ardından divan oluşumuna geçildi. Verilen bir önergenin oylanmasıyla Divan Başkanlığına Müjdat Kayayerli ve kâtipliğine de Kemal Arslan seçildi.
Divan Başkanı gündemi okudu ve genel kurulun oylamasına sundu. Oybirliği ile kabul edilen gündemin maddelerine geçildi. Yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Ayrı ayrı ibra edildi.
Tüzüğün bir maddesinde değişiklik istemi vardı ve buna göre yönetim kurulu üye sayısının (5)’e indirilmesi teklif ediliyordu ki, oybirliği ile kabul edildi.
Kurullar için bir önerge verildi. Bu önerge de oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulu asil üyeliklerine;
1-Av. Şükran Kitiş,
2-Handan Demirdamar,
3-Günay Örücü,
4-İsmail Kara,
5-Şadiye Öğreten seçilirken; yedek üyeliklere 1-Nacide Karabay, 2-Seher Tetik,
3-Aygül Yahya, 4-Suna Kerimoğlu, 5-Fatma Aytekin seçilmişdiler.
Denetim kurulu asil üyeliklerine ise 1-Hayriye Mutlu, 2-Şenel Öğreten, 3-Şelale Oğuztürk ile
yedek üyeliklerine de 1-Ayşegül Taş, 2-Zeliha Altındal, 3-Emel Pank seçildiler.
Yönetim kurulu ilk toplantısını 12.07.2017 günü yaparak görevleri belirledi;
1-Av. Şükran Kitiş başkanlığa,
2-Günay Örücü başkan yardımcılığına,
3-Handan Demirdamar genel sekreterliğe,
4-İsmail Kara muhasipliğe,
5-Şadiye Öğreten yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alanlar ve Divan Başkanı; özetle yeni yönetime başarı ve iyi dileklerini sundular.  

Hiç yorum yok: