15 Ekim 2015 Perşembe

AGİKAD, 1 EKİM 2015 CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ZİRVESİNDE

Başkan İnsaf KILIÇ’dan alınan bilgilere göre: Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) ise; Kendilerine (Derneğe) resmen iletilen davet uyarınca; W20 ZİRVESİNE taraf olarak katılmaktadır. Bu davet üzerine gerçekleşecek olan katılım AGİKAD tarafından temsil edilen “girişimci kadınlar” yönünden çok önemli bir gelişme olup; Aynı zamanda AGİKAD’ın bu yoldaki çabalarının doğruluğunu ve başarısını kanıtlamaktadır. 
Cinsiyet eşitsizliği, küresel ekonomik hayat içerisinde yaygın ve sistemik şekilde yer almakta
1 Ekim 2015 Cinsiyet eşitsizliği, küresel ekonomik hayat içerisinde yaygın ve sistemik şekilde yer almaktadır. Bu durum kendisini maaş eşitsizliği, gelir dağılımı ve varlık sahipliği ile kredi, eğitim ve bilgiye erişim konularında da baş göstermektedir. Birçok uluslararası deklerasyon, sözleşme ve faaliyetleri cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hususlarının önemine vurgu yapmıştır.
KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN TAM KATILIMI
G20 Liderleri de “kadınların ekonomik ve sosyal açıdan tam katılımı” (Los Cabos – 2012), “kadınların finansal erişim ve eğitimi” (St Petersburg – 2013) ve “erkekler ve kadınlar arasındaki ekonomiye katılım farkının 2025 yılına kadar %25 azaltılması” (Brisbane 2014) yönünde taahhütlerde bulunmuşlardır. Örneğin, hali hazırda G20 ülkelerinde kadının işgücüne katılım oranı %56 iken erkekler bu oran %86 olarak istatistiklere yansımıştır.
YÜZ MİLYONDAN FAZLA KADIN KÜRESEL İŞ GÜCÜNE DAHİL OLABİLİR
G20 üyelerinin ekonomiye katılım oranına ilişkin hedeflerine ulaşmaları durumunda 100 milyondan fazla kadın küresel işgücüne dahil edilecektir. Dünya Ekonomi Forumu kadınların işgücüne katılımda her %1’lik artışın küresel çapta GSYİH’de 80 milyar ABD Doları değerinde bir artışın olacağını öngörmektedir. Eşitsizlik sorunu ile mücadele hedeflerine matuf bir şekilde Türkiye G20 Dönem Başkanlığı içerisinde Kadın20 (W20) oluşumu G20 himayesi altında yeni bir açılım grubu olarak ihdas edilmiştir.
EKONOMİK BÜYÜME VE TOPLUMSAL DUYARLILIKLAR
W20’nin amacı ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı şekilde desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesidir. İlaveten, W20 G20 tarafından verilmiş taahhütlerin de gözetim ve ilerleme sağlaması yönünde destek sunacaktır.
ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD)
Bu çerçevede, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) W20 Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanlığına getirilmiş ve Sekretarya görevini üstlenmiştir. W20 Organizasyon Komitesi’nde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) da yer almaktadır.
Başkan İnsaf KILIÇ’dan alınan bilgilere göre: Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) ise; Kendilerine (Derneğe) resmen iletilen davet uyarınca; W20 ZİRVESİNE taraf olarak katılmaktadır. Bu davet üzerine gerçekleşecek olan katılım AGİKAD tarafından temsil edilen “girişimci kadınlar” yönünden çok önemli bir gelişme olup; Aynı zamanda AGİKAD’ın bu yoldaki çabalarının doğruluğunu ve başarısını kanıtlamaktadır. 

Hiç yorum yok: