6 Eylül 2012 Perşembe

TÜRK KADINLAR KONSEYİ'NDEN...

TÜRK KADINLAR KONSEYİ 
UYARIYOR!...
***
ŞİDDETE MARUZ KALINCA NELER YAPMALISINIZ?
* Şiddete maruz kaldığınızda 155 Polis İmdat veya ALO 183 hattını arayarak şikayetinizi bildirebilir, size en yakın destek alabileceğiniz yeri sorup öğrenebilirsiniz.
* Aile içi şiddet nedeniyle karakola başvurduğunuzda, ücretsiz avukat hakkınız var. Avukat isteyip istemediğinizi polise söyleyiniz.
* Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, destek almaktan çekinmeyin.Sadece şiddet anında değil, şiddet olmadığı zaman da yardım isteyebilirsiniz.Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na psikolojik danışma ve psikiyatri merkezlerine ve kadın kuruluşlarına kendiniz ya da eşiniz ile birlikte başvurabilirsiniz.
5237  SAYILI TÜRK  CEZA  KANUNU:
* Çocuğa, eşe,ana-babaya,gebe kadına, kendini savunamayacak durumda olanlara karşı eziyetin cezası  3 ile 8 yıl arası hapistir.
* Erken doğuma ya da düşüğe yol açan, yüzde kalıcı iz bırakan yaralamalardaki ceza 3-5 yıldır.
* Cinsel saldırı(tecavüz), evlilik içinde ve dışında,her durumda suçtur.Evlilik içi tecavüz şikayete bağlı bir suçtur.Üçüncü derece dahil, kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye tecavüz halinde (ensest), ceza,dışarıdan birinin tecavüzünde verilmesi gereken cezanın yarısı kadar artırılır.
* Tehdit(çocuklara zarar verme tehdidi de dahil) suçtur.Cebir, yani zorla bir şeyi yaptırmak ya da bir şeyi yaptırmamak, cezaların artırılmasını gerektirir.
* “Hürriyetten yoksun bırakma””, örneğin bir yere gitmeyi ya da bir yerde kalmayı engellemek, eş, çocuk ve yakınlara yapılmışsa ceza bir kat artırılır.
* Fuhuşa zorlamak, zorla fuhuş yaptırmak suçtur.Cezası 2 ile 4 yıl arası hapistir.Bu suç, eş, çocuk ve yakınlara yönelikse, ceza 3-6 yıl arasında olur.
* Aynı konutta birlikte yaşadığı insanlara “ kötü muamele”( m.232) 2 ay ile 1 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
* Gebe kadına bakmamak, onu terk etmek 3 ay-1 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
* Birden çok evlenme, hileli evlenme, yasal nikah olmadan dini nikah yaptırma,çocuklara bakmama, kendi çocuğu bile olsa çocuk kaçırma suçtur.
* Töre ve namus cinayeti “ töre saikiyle kasten adam öldürme” (m.82) suçudur ve cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapistir.Azmettiriciler de cezalandırılır.Suça azmettirilen çocuksa, azmettiricilerin cezası daha çok artırılır.
NELER  ŞİDDETTİR?
Fiziksel Şiddet:
Tokat atmak, tekmelemek,tartaklamak, dövmek,saçını çekmek,yumruklamak,koluna kıvırmak,odaya-eve kilitlemek,bir yerini kırmak,silah, kesici-delici bir alet ya da kezzap gibi kimyasal bir madde ile yaralamak, yakmak veya öldürmek,gerektiği halde tedavi olmasına engel olmak…..
Sözlü-Duygusal-Psikolojik Şiddet:
Bağırmak, hakaret etmek, küfretmek, tehdit etmek,korkutmak,aşağılamak,alay etmek,karar vermesine izin vermemek, başka kadınlar -erkekler ile kıyaslamak,kendini geliştirmesine izin vermemek, eğitim hakkını engellemek,ailesi-arkadaşları-komşuları ile görüşmesine izin vermemek,evden dışarıya çıkmasına izin vermemek, her an nerede olduğunu kontrol etmek,inançlarını-kökenini-işini-maaşını küçümsemek,başkalarının önünde sürekli sözünü kesmek….
Cinsel  Şiddet:
Evli olduğu kişi bile olsa tecavüz yani istemediği yer ve zamanda cinsel ilişkiye zorlamak,istemediği şekilde cinsel ilişki kurmak,başka insanlar ile cinsel ilişkiye zorlamak,ensest (akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz),fuhuşa zorlamak, zorla evlendirmek,çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak,kürtaja zorlamak,cinsel organlarına zarar vermek,telefon ile-mektup ile ya da sözlü olarak cinsel içerikli tacizlerde bulunmak,kadınlığına, erkekliğine laf söylemek,namus gerekçesi ile öldürmek ya da öldürmeye zorlamak….
Ekonomik Şiddet:
Çalışmaya ya da çalışmamaya zorlamak,parasını veya banka kartını alıp geri vermemek,işe gitmesine izin vermemek,zorunlu ihtiyaçlarını karşılamamak, hiç para vermemek,şahsi mallarını-ziynet eşyalarını almak, ailenin parası ve tasarrufları için hiç fikrini sormamak, işten atılmasına yol açacak olaylar yaratmak….
Hak Arama Süreci
En yakın karakola şikâyet edin. Şikâyetinizin tutanağa geçirilmesinde ısrarcı olun, yazılanları okuduktan sonra imzalayın. Tutanaktan bir örnek de siz alın ya da tarih ve numarasını edinin.
Karakol sizi hekime gönderir. Hekimden şiddeti belgeleyen raporu alın.
Bu raporla koca aleyhine dava açılması, şikâyetinize bağlıdır. Şiddet nedeniyle kalıcı iz kalmış veya günlük işinizi yapamayacak durumdaysınız savcı kamu davası açar. (TCK 456)
Cinsel davranışlara şiddet kullanılarak zorlanmışsanız, boşanma davası açabilirsiniz. Şiddeti ispatlarsanız, manevi tazminat da isteyebilirsiniz.
Şiddete uğruyorsanız, kocanızı evden uzaklaştırmak için koruma emri talep edebilirsiniz. Aynı evde yaşadığınız herhangi bir aile bireyinin şiddetine uğrarsanız karakol, jandarma, savcılık veya Sulh Hâkimliğine başvurarak koruma kararı aldırabilirsiniz. Bunu komşunuz, akrabalarınız da yapabilir.
Dava açmak için imkânlarınız yeterli değilse, muhtarlıktan alacağınız yoksulluk kâğıdıyla barolardan ücretsiz avukat talep edebilirsiniz.
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa
4320’den kimler yararlanır?
Aynı çatı altında yaşadığınız kocanız, kocanızın ana-babası, kardeşleri, size veya çocuklarınıza sözlü, fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik şiddet uyguluyorsa bu yasadan yararlanabilirsiniz.
Yasa ne sağlıyor?
Bu yasa ile eğer istiyorsanız şiddet uygulayan koca evden belli bir süre uzaklaştırılır, sizin evden ayrılmanız gerekmez.
Ayrıca mahkeme koca hakkında başka tedbir kararları da verebilir. Örneğin:
* şiddete ve korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması
* evden uzaklaştırılarak eve ve iş yerine yaklaşmaması
* eşyalara zarar vermemesi
* telefonla rahatsız etmemesi
* silahı varsa polise teslim etmesi
* alkol veya uyuşturucu madde kullanıyorsa bunları kullanarak eve gelmemesi, bunları evde kullanmaması gibi…
Koca mahkeme kararına uymazsa ne olur?
Üç aydan altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. Kocanız hakkındaki tedbirler geçicidir en fazla 6 ay için uygulanabilir. Gerekiyorsa tedbir kararı tekrar verilebilir.
Nafaka alabilir miyim?
Mahkeme tedbir kararı süresince tedbir nafakası bağlanmasına da karar verebilir.
Karar ne zaman uygulanır?
Bu tedbir kararı mahkeme tarafından derhal verilir ve bunun için harç veya başkaca bir masraf ödemeniz gerekmez. Tanık veya doktor raporu göstermenize de gerek yoktur.
Şikayetimi nereye yapmalıyım?/Yasayı nasıl uygulatabilirim?
Şikayetinizi sözlü olarak karakola, dilekçe ile savcılığa veya aile mahkemesine yapabilirsiniz. Size ulaşmanızda kolay gelen, güvenlik açısından uygun bulduğunuz herhangi bir karakol, savcılık veya aile mahkemesine başvurabilirsiniz.
Şikayeti kim yapmalıdır?
Şikayetin mutlaka sizin tarafınızdan yapılması gerekmiyor. Sizin yerinize komşunuz, arkadaşınız veya akrabanız da şikayette bulunabilir. Siz de şiddete uğrayan komşunuz, arkadaşınız veya akrabanız için şikayette bulunabilirsiniz.
Şikayetinizi bulunduğunuz yerdeki karakola, savcılığa, aile mahkemesine yapabilirsiniz. Yasa size istediğiniz yere başvurma hakkını tanımıştır. Ancak bazen karakol, savcılık ve mahkeme görevlileri, çeşitli nedenlerden ötürü, başvurunuzu almaya yetkili olmadığını söyleyebilirler. Yasada belirtilen hakkınızı hatırlatın ve ısrar edin, başvurunuzu almak zorundalar.
Şikayetinizi mutlaka eve yakın karakola, savcılığa veya aile mahkemesine yapmanız gerekmez.
Karakola yaptığınız şikayetin tarih ve numarasını not edin veya tutanağın bir kopyasını isteyin.
Savcılık veya mahkemeye verdiğiniz dilekçenin bir kopyasını saklayın ve başvuru tarih ve numarasını not edin.
Mahkeme acele ve duruşma yapmadan karar vermelidir. Başvurunuzu takip edin.
İlgili kurumlara başvururken kimliğinizi (nüfus kağıdı, evlenme cüzdanı, pasaport, ehliyet) yanınızda bulundurun.
4320 sayılı yasa ile size sağlanan haklar ve olanaklar geçicidir, tedbir niteliğindedir. Kocanızın ya da diğer aile bireylerinden birinin size ve çocuklarınıza şiddet uygulaması nedeniyle ayrılmak veya boşanmak istiyorsanız, ayrıca cezalandırılmasını istiyorsanız başkaca davalar açmanız gerekmektedir.
Daha önce boşanma veya ceza davası açmış olmanız, bu yasadan yararlanmanıza engel değildir. Diğer dava veya davalar devam ederken de bu yasadaki tedbirlerin uygulanması için başvuruda bulunabilirsiniz..
Şikayet ve davalarınızı kendiniz yapabilir ve takip edebilirsiniz. Ya da bir avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa bulunduğunuz ildeki Baro’dan sizin için bir avukat görevlendirmesini isteyebilirsiniz.
***
KAYNAK: Türk Kadınlar Konseyi İzmir Şubesi Web Sitesi
***
AYRINTILI BİLGİ İÇİN // GENEL MERKEZ WEB SİTESİNİ TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok: