13 Şubat 2012 Pazartesi

dünya kadınlar günü 2012, bekleyin!...

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALAN KADINLARIN
MESLEKİ BECERİLERİNİN
VE İLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
             Türkiye’de, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yapılmakta olan Kadın Sığınma Evleri; Fiziksel, duyusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi ve bu süreçte varsa çocuklarıyla birlikte yatılı olarak kalabilmeleri yatılı bir sosyal hizmet veren kurumlardır. Yurdumuzda, 1990 yılından beri sayıları artarak geliştirilen 25 ‘i SHÇEK olmak üzere Valilikler, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından işletilen toplam 49 sığınma evinde hizmet verilmektedir.
            Türkiye’de kadın sığınma evleri veya diğer adı ile Kadın Konukevlerinin yönetilmesinde ve kurulmasında  “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Avrupa Bilgi Ofisi’nin hazırladığı “Kadın Sığınağı Açma ve İşletme Kılavuzu” en önemli kaynak olmuştur.
            Kadın Konukevine kabulünü isteyen kadınlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabilmekte ve başvuruları ilgili meslek elamanı tarafından değerlendirildikten sonra Kadın Konukevine yerleştirilmektedirler. Kadın Konukevinde kalma süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Ankara’da Çankaya Belediyesine bağlı hizmet veren Kadın Sığınma Evinde özel durumlarda – doğum veya yoksulluk gibi- 6 aya kadar kalma izni vermektedir.
Konuk evlerinde fiziksel, cinsel,duygusal ve ekonomik istismara uğramış kadınlara, boşanma,terk edilme veya eşin ölümüyle ekonomik ve sosyal yoksunluk çeken kadınlara, istenmeyen evliliklere zorlanan ,evlilik dışı ilişkiden hamile kalan çocuğu ve kendisi ailesince dışlananlara, cezaevinde kalmış ve desteğe ihtiyacı olan kadınlara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ettikleri  veya telefon ile başvurduklarında yardım edilmektedir.
ÇANKAYA BELEDİYESİ SIĞINMA EVİNDE YAŞAM:
Çankaya Belediyesi, kadın Sığınma Evinde en önemli husus, gizlilik ilkesine uyulması. Konuk evinde, 1 müdür, 7 uzman ile yönetilmektedir. ( 1 pedagog, 4 sosyolog, 1 elişleri eğitimcisi, 1 toplumsal cinsiyet Uzmanı ) Kadınların kendi yaşamları hakkında doğru kararları verebilecekleri sürece kadar destek verilmekte olduğu ifade edilmiştir. Çocukları ile kalabilen üyeler için kreş ve oyun odası yanı sıra kütüphane, bilgisayar kullanımları sağlanmaktadır. Yaşam standartlarını en iyi şekilde sağlayacakları bir ortam sunulan Konuk evinde, kadınlar 7 gün 24 saat hizmet almaktadırlar. Burada en önemli konu kadının yoksulluk düzeyi.Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için her türlü istihdam ve finans desteği sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler,hobi kursları,spor faaliyetleri verilmekte.
Denetimi, SÇEK tarafından yapılan Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma evinde 2 toplantı salonu, 1 bilgisayar salonu,1 okuma odası,1 hobi, el işi odası, 2-3 -4 kişilik odalarda 20 kişiye hizmet verebilen yatak odaları, çocuk kreşi,revir, çamaşır ve ütü odası ,yemekhane ve mutfak mevcuttur.Her yatak odasında televizyon sistemi bulunmaktadır.Haftada 3 gün spor aktivitesi yapılmaktadır.Kadınlar, sabah 08.00 –akşam 22.00 arasında konuk evi dışına çıkabiliyorlar.
Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınlara mesleki becerilerinin değerlendirilmesi ile ekonomik katkı sağlama fırsatı verilmesi projemizin bir eğitim faaliyeti olarak planlanmıştır.
AGİKAD- “Women’s Activeness in Social Life 
Grundtvig projesi kapsamında 01.Şubat.2011 – 15.Şubat.2011 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi kadın sığınma evinde anket düzenlenerek kadınların mesleki beceri alanlarına gösterdikleri ilgi değerlendirilmiştir.    Eğitim seviyesinin % 90’ının ilköğretim olduğu kadınlardan % 45’i bir hobi kursuna katılmış.  Elde edilen verilere göre; Kadınların % 65’inin bir gelir elde edebilecekleri alanlara yönelmiş oldukları belirlenmiş. Kadınların mesleki becerilerini geliştirecekleri alan seçiminde  Takı tasarımı eğitimine % 65 ile öncelik verdikleri tespit edilmiştir. Konuk evine gelmeden edindikleri beceri alanlarının ise % 95 oranında örgü çeşitleri ve işleme teknikleri, % 30’u dikiş teknikleri olduğu görülmüştür. Değişik hobi alanlarından yararlanmak isteyenlerden,%2’si Kurdele nakışı , % 2’si ahşap boyama , %1’i deri sanatları ve %1’i müzik aleti çalmak, musiki ve resim eğitimi almak istemiştir.
23.Şubat.2011 tarihinde Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evinde, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İnsaf KILIÇ ve konuk kadınlarla yönetici kadrosu eşliğinde bir değerlendirme toplantısı yapılarak kadınlarımıza ilgi alanlarına yönelik bilgiler verilmiştir.
            Kendileri ile yapılan bilgi alışverişinde süreklilik sağlayacak ve bir amaca hizmet edecek bir ürün tasarlamak ve uygulamak istediklerini ifade etmişlerdir. Bu görüş doğrultusunda Çankaya Kadın Sığınma Evi sembolü olacak ve satışı yapılarak gelir sağlanacak bez bebekler tasarlanması, uygulanması ve satılması için çalışmalar yapılmıştır.
            02.Mart.2011 tarihinde Kadın sığınma evinde bebeklerin tasarlanması ve uygulanması çalışmasına sığınma evi Yönetici kadrosu, AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Yar. Doç. Dr. N. Tomris YALÇINKAYA tarafından tarımı yapılan prototip:  “GÜNEŞ BEBEK” yaşama geçirilmiştir.
SONUÇ:
            Kadınların işgücü piyasasına katılımları ve kadın istihdamı Türk işgücü piyasası için kilit sorunlardır. 2007 Hane halkı İşgücü Anketine gore kadınların işgücüne katılım oranı sadece %24,8 ve kadın istihdam oranı %22,2’dir. Bu rakamlar %58,6 kadın istihdam oranına sahip AB ile kıyaslandığında dikkate değer farklılıkları ortaya koymaktadır.  
            Kadınların istihdam edilebilirliklerinin yetersizliğinin ana nedenleri; beceri ve mesleki nitelik eksikliği; toplumun, kadınlara çocuk ve yaşlı bakımı sorumlulukları yükleyen geleneksel cinsiyet rolleri ve özellikle toplumun fakir bölgelerindeki ataerkil aile yapısıdır. Kadınların istihdam edilebilirliklerini etkileyen diğer bir neden ise eğitime katılım düzeylerinin düşük olmasıdır.
AGİKAD projesi içeriğinde hedeflenen kadın eğitimlerini destekleyen Sırça Yaşamlar Derneği, Mesleki beceri kazandırma tasarısı kapsamında “GÜNEŞ BEBEK” yaşama geçirilerek kadınlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
GÜNEŞ BEBEK10.Mart.2011 tarihinde Kadın Sığınma Evinin bebeği olarak yaşamlarının aydınlanması, umutlarının geliştirilmesi misyonuyla Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde sunulacaktır.


1. AGİKAD ANKARA AB (AVRUPA BİRLİĞİ & EUROPEAN UNION) PROJELERİ ÖZEL BÖLÜM

Hiç yorum yok: