28 Kasım 2011 Pazartesi

uygulamalı girişimcilik eğitimi,

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği)
“KOSGEB DESTEKLİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ” Başarıyla Sürüyor
Atatürk'ün Türk kadınına verdiği büyük önemden ve o’ndan istediği görevlerden esinlenerek; 
“Toplumların uygarlaşma düzeyi, o toplumda kadına verilen değer ve somut olarak gösterilen yer’le, saygıyla, sevgiyle, fırsat ve imkân eşitliği ile değerlendirilir.
Çağdaşlaşma ve Mustafa Kemâl Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ise: Bilim, eğitim ve genel anlamda sanatın beslediği sağlam maneviyat ile olur. 
Bu hedefe ulaşmak yarı aç, yarı cahil bırakılan insanları, özellikle de kadınları, sömürerek varılması mümkün değildir. 
Bu nedenle uygarlaşma karşıtı totaliter idare ve ideolojiler, her yerde ve her daim, kadını erkeğin emrine amade dört duvar arasına kapatma yoluna gitmişlerdir. 
Birkaç göstermelik istisna dışında, bazı baskılar sonucunda kadınlarımız okuldan, sanat ve iş dünyasından, siyasetten uzak bırakılmıştır. 
Ekonomik bağımsızlığına bu sebeplerden dolayı kavuşamayan kadınlar, dünyanın her yerinde, iki lokma ekmek getireceği sanılarak beklenen ve kutsallaştırılan, kocaya, babaya, sonuçta erkeğe bağımlı kılınmışlardır. 
Gelinen nokta ortadadır, gözler önündedir. 
Kadının işi gerçekten zor…
Erkeğinki bir kere, kadınınki iki kere zor…
Bu düşüncelerimiz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmak uğruna, her türlü zorluğa ve olumsuzluğa direnç göstererek üstesinden gelen ve her zaman gelebilecek olan AGİKAD üyeleri ve destekçileri olarak, yolumuza devam etmek.”
Azim, irade ve kararlılığı içinde faaliyetlerini inançla sürdüren Derneğimiz AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Yönetim Kurulu olarak; Sürekli gelişim ve değişimi hedef alan kadınların girişimciliklerini geliştirmek amacıyla 2004 yılından beri yürüttüğümüz gönüllü eğitim desteğini, tam bir vefa ve fedakârlıkla devam ettiriyoruz. 
Amacımız; AGİKAD öncülüğünde Ankaralı girişimci kadınların sayısını artırıp, kendi imkânlarımız çerçevesinde gayretlerimizi seferber ederek “istihdam imkânı” sağlamaktır. 
HEDEF
“Kadınlarımızın, eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak; her alanda güçlü, etkili ve üretici kılarak; toplumsal hayatın en aktif ve dinamik unsurları haline getirmektir
Bu dönem deki çalışmalarımızın örneklerini göreceksiniz.
10 Kasım 2011 başlattığımız çalışmalarımızda Ankara'dan 100 'ün üstünde kadının katılması konuya olan ihtiyacın fazlalığını ve sorunun önemini gösterdi.
KOSGEB 27.000 TL HİBE DESTEĞİ
İş hayatına atılmak, üretime katılmak ve kendi işlerini kurmak isteyen girişimci kadınların bu desteği alabilmeleri; Derneğimiz tarafında KOSGEB destekli, uygulamalı eğitimlerimize katılmalarına bağlıdır. Bu eğitimler neticesinde, gerçek girişimciler arasından “TEST’le” 30 Kadın seçilip 16 Kasım 2011 tarihiyle 05 Aralık 2011 tarihleri arasında ki ücretsiz verdiğimiz eğitimimize olacaklar. Başarıyla uygulanan bu süreçte, 30 ayrı iş fikriyle eğitime katılan girişimcilerden gururlanmamak mümkün değil. “30 girişimci Kadın” demek aynı zamanda memleketimize de istihdam olanağı demektir. Maddi imkânsızlıklar içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın maneviyatı bizleri son derece mutlu etmektedir. 
Diyoruz ki, BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN VARIZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN KARIZ ne mutlu bize; Bu arada SİNCAN KOSGEB merkezinin denetimleri ve bilgilendirme konusundaki düzgün çalışmalarından dolayı kendilerini kutlarız.
Eğitimimizi veren
Hocamız Leyla ÖZEL ile KOSGEB Uzmanı Serdar ERDOĞAN’a işini ve bilgisini hakkıyla insan ilişkilerindeki muhteşem davranışlarından dolayı, en iyilerden diyor ve şansımız olduğunu duyurmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyoruz.
Bilvesile, değerli kursiyer ve katılımcıları kutlar; Değerli Hocalarımıza teşekkür ederiz.
AGİKAD YÖNETİM KURULU

Hiç yorum yok: