11 Kasım 2011 Cuma

Basın Bülteni: 1,

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Başkanı İnsaf KILIÇ’ın; Yargı Suiistimali ve Çocuk İstismarı hakkındaki Basın Açıklaması: 
“YARGI İSTİSMARI VE YARGI’DA ÇOCUK İSTİSMARINA SON!..ÇOCUK  İSTİSMARI BÜYÜK SUÇ; ÇOCUĞUN YARGI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMESİ İSE (!) AĞIR BİR SUÇTUR.”
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ  Ülkemizde cinsel istismara uğrayan çocuklara, yargı karar ve uygulamaları, ne yazık ki istismarcılar kadar zarar vermektedir.Son günlerde basına yansıyan olaylardan da görüldüğü gibi çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işleyen sanıklar adeta yargı kararları ile korunmaya ve kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu bir insanlık suçu, çocuklar adına büyük bir utanç ve yüzkarasıdır. Bilinmelidir ki bu bakış açısı sadece gündemde yer alan mezkür dava dosyası ile sınırlı değildir. Derdest olan birçok dosyada sanıkların cezalandırılması yerine, mağdurlara yönelik olumsuz davranışlar sıklıkla görülmektedir. CMK’da yer alan mağduru korumaya yönelik mevcut hak ve düzenlemelerin, kanunun ruhuna ve çocuğun yüksek yararına uygun olarak kullanılması yönünde elzem olan alt yapının kurulamamış olması; Masum ve mağdur N.Ç. gibi birçok çocuğun, maruz kaldıkları insanlık dışı alçakça saldırıya ek olarak, bir de yargı tarafından istismar edilmeleri, içinde bulundukları ruhi çöküntü ve yaşadıkları psikolojik travmanın artmasına neden olmaktadır.            
Ayrıca, çocukları istismar eden “insanlık düşmanı aşağılık mahlûkatın” genelde orta yaşlı yetişkinler olması nedeniyle yargılamalar Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmakta; Bu mahkemelerde yargılamayı gerçekleştiren hâkimlerin çocuk istismarı ve çocuk psikolojisi konusunda yeterli / gerekli donanıma sahip olmaması da, yargılama sürecinde çocukları adeta zulme maruz kılmakta ve mağduriyetlerini arttırmaktadır.             
Bunun çaresi ve çözümü: Acilen ve derhal “Çocuklara yönelik istismarının önlenmesi, engellenmesi ve istismara uğrayan mağdur çocukların korunması ile ‘insanlıkla zerre kadar ilgisi olmayan iğrenç failler’ in müstahak oldukları biçimde cezalandırılmaları konusunda uzmanlaşmış mahkemelerin” tüm yargı çevrelerinde bir an önce ve mutlaka kurulması;Çocukları mağdur eden “yargı sistemine” öncelikle, sanığı değil çocuğu koruyacak bir bakış açısının kazandırılması; Tüm istismar dosyaları için ihtisas  mahkemelerinin kurulması ve gerekli meslek içi eğitimin yapılması; Yasal düzenlemelere uygun çocuk izleme merkezlerinin bir an önce adalet bakanlığı tarafından hazır hale getirilmesi;Ve nihayet: Tüm istismar mağdurları için hastanelerde psikolojik destek merkezlerinin kurulmasıdır.
BU KONUDA: YETKİLİ VE GÖREVLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ ONURLU VE “SORUMLU” KİŞİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ... 
DEĞERLİ KAMUOYU, TBMM VE HÜKÜMET’E DUYURULUR…  
İNSAF KILIÇ
AGİKAD BAŞKANI - 12 Kasım 2011 - Ankara

Hiç yorum yok: