25 Ekim 2011 Salı

AGİKAD; İlk Seminer,...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR'a teşekkür...
HEDEF
Kadınlarımızın, eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak; her alanda güçlü, etkili ve üretici kılarak; toplumsal hayatın en aktif ve dinamik unsurları haline getirmektir”  
20 Ekim 2011, Perşembe günü; Batıkent Kültür Merkezi'nde Yenimahalle Belediyesinin Salon desteğiyle gerçekleştirilen, 2011 – 2012 döneminin ilk “Seminer”inde, AGİKAD “Ankara Girişimci Kadınlar Derneği” Genel Başkanı Sayın İnsaf KILIÇ’ın konuşması: 
Açış konuşması: AGİKAD Başkanı İnsaf  KILIÇ
“AGİKAD olarak dayanışmamızın devamıyla, Kadınlarımızın, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişim yönündeki bilinçlenmeleri sonucu, bu alanlarda bireysel gelişim arayışları, çabaları, ihtiyaç ve talepleri son yıllarda ivme kazanmıştır.
Derneğimiz deki uygulamalarımızdan anlaşıldığı gibi,  Kadınlarımızın, çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri bireysel gelişim, mesleki eğitim ve beceri geliştirme eğitim programlarına yoğun ilgi göstermeleri memnuniyetle izlenmektedir.
Söz konusu eğitim programlarını tamamlayan, yeni bilgi ve beceriler kazanan ya da geliştiren kadınlarımızdan birçoğunun, söz konusu bilgi ve becerilerini, gelir getirici faaliyetlere dönüştürme arayışına başladığı derneğimize gelen taleplerden anlaşılmakta; Özellikle pazarlama konusundaki bilgi ve kılavuzluğa ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Aile gelirine katkıda bulunmak amacıyla el becerileri v.b. gibi etkinliklerinden gelir elde etmek isteyen kadınlarımıza rehber olabilecek, pazarlama konusunda farkındalık yaratacak, bilgi ve becerilerini geliştirme yönünde yol bulmalarına yardımcı olacak bir dizi seminer düzenlemeyi kararlaştırdık ve sezon başı programımızı Batıkent Kültür Merkezi'nde Yenimahalle Belediyesinin Salon desteğiyle gerçekleştirdik.
Eğitim Uzmanı Nihal SEVİLMEN ve Sunum'u 
Yaklaşık sekiz (8) ay sürecek şekilde plânlanan seminerlerimiz her ayın “ilk Perşembe” günü ifa ve icra edilmek üzere, haftada 2 saat olarak düzenlenip, uygulanacaktır.
2011 – 2012 döneminin ilk’ini gerçekleştirdiğimiz “Seminerimiz” 20 Ekim Perşembe günü Saat: 10.30’da yapıldı.
Seminerimizin büyük bir ilgiyle karşılanması ve çok sayıda kadının samimi ilgisi, AGİKAD yönetimi olarak bizleri memnun ederken; bir taraftan da sorunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.  
Şu hale nazaran; Bu konu da bizlere destek verebilecek duyarlı kurum, kuruluş kişilerin ilgisini bekliyoruz” dedikten sonra:
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN FETHİ YAŞAR'A TEŞEKKÜR 
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ, konuşmasının bu bölümünde, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği' ne olan değerli katkıları, samimi ilgisi, daimi desteği ve sağlanan "BÜRO" nedeniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR'a, şahsı, Yönetim Kurulu ve hazır olan bütün Dernek üyeleri adına "minnettar ve müteşekkir" olduğunu ifade etti ve devamla:  
“Kadınların eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak ve her alanda güçlü kılmak amacıyla kurulan Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), varlık nedeni ile vizyon ve misyonuna uygun olarak Kadın ve genç girişimci sayısını arttırmak hedefiyle eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.
Dernek olarak yaptığımız başvuru sonucu, gerek hedef kitlemiz ve gerekse bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz özgün faaliyetler açısından,  “KOSGEB onaylı eğitimler” düzenleme konusunda yetkili ve yeterli, uygun bulunmuş durumdayız.
Bu amaçla, KOSGEB Sincan Hizmet Merkezi ile yapılan protokolle birlikte, her yıl 2 eğitim programı düzenlemeyi planlamaktayız.
Nihal Sevilmen; Mikro Kadın Girişimciler Eğitim Uzmanı
2011 Kasım ayı içinde gerçekleştireceğimiz ilk eğitim için henüz duyuru yapmamamıza rağmen, oldukça fazla taleple karşı karşıya kalacağımız görülmektedir. Bilindiği üzere, KOSGEB kendi düzenlediği az sayıda eğitim dışında, eğitim için finansal destek verememekte,  eğitimi düzenleyen kuruluşların ücretsiz olarak eğitim düzenlemesini zorunlu kılmaktadır.  Bunun yanında, kar amacı gütmeyen derneğimizin de, eğitim masraflarını ticari olarak talep etmesi mümkün değildir. (bu konuda Sponsor desteğine “özellikle ihtiyacımız olduğunu” bu  vesileyle önemle duyururuz)
Girişimciler için büyük bir fırsat olan ve sadece eğitimleri başarı ile bitirerek sertifika alan katılımcılara verilen 27 bin TL hibe, 70 bin TL faizsiz kredi şeklinde uygulanan bu desteğin, girişimcileri en baştan doğru yönlendirerek kullandırılması;, Yeni işyerlerinin açılması sonrasında da yalnız bırakmayarak her türlü bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yapılmasını imkânlarımız içerisinde gerçekleştireceğiz…
Düzenleyeceğimiz kurslarda başarı oranının, daha önce başka kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerden alınan derslerle, çok daha yüksek oranda olması öncelikli olarak hedeflenmektedir.
Bir proje bazında ele aldığımız ve Türkiye çapında ses getirmesini amaçladığımız eğitimlerin, ilk etapta 30’ar  kişilik olmak üzere; en az 2 grup eğitimle başlaması, yeterli tanıtım ve bilgilendirmenin en baştan itibaren yapılması, başarı oranlarının yüksekliği nedeniylede sürekli artan sayıda eğitimlerin tekrarlanması beklenmektedir. Her bir eğitim toplam 60 saat olmak üzere, yaklaşık 10 günde tamamlanabilmektedir.
Kâr amacı gütmeyen ve “kamu yararına çalışan” bir dernek olarak, projemizin finansmanı amacıyla sponsor olacak kuruluş (lar) dan, kurslar için tutulacak eğitmenler, eğitim yerlerinin kiralanması ve bilgilendirme amaçlı hazırlanacak broşür tarzı materyallerin basılması  için katkı bekliyoruz.
Ankara başta olmak üzere, Türkiye çapında faaliyet gösterecek yüzlerce yeni girişimcinin yetiştirilmesini sağlayacak bu önemli projemize göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.”
İnsaf KILIÇ
AGİKAD "Ankara Girişimci Kadınlar Derneği" Başkanı                                       

Hiç yorum yok: