28 Kasım 2011 Pazartesi

uygulamalı girişimcilik eğitimi,

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği)
“KOSGEB DESTEKLİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ” Başarıyla Sürüyor
Atatürk'ün Türk kadınına verdiği büyük önemden ve o’ndan istediği görevlerden esinlenerek; 
“Toplumların uygarlaşma düzeyi, o toplumda kadına verilen değer ve somut olarak gösterilen yer’le, saygıyla, sevgiyle, fırsat ve imkân eşitliği ile değerlendirilir.
Çağdaşlaşma ve Mustafa Kemâl Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ise: Bilim, eğitim ve genel anlamda sanatın beslediği sağlam maneviyat ile olur. 
Bu hedefe ulaşmak yarı aç, yarı cahil bırakılan insanları, özellikle de kadınları, sömürerek varılması mümkün değildir. 
Bu nedenle uygarlaşma karşıtı totaliter idare ve ideolojiler, her yerde ve her daim, kadını erkeğin emrine amade dört duvar arasına kapatma yoluna gitmişlerdir. 
Birkaç göstermelik istisna dışında, bazı baskılar sonucunda kadınlarımız okuldan, sanat ve iş dünyasından, siyasetten uzak bırakılmıştır. 
Ekonomik bağımsızlığına bu sebeplerden dolayı kavuşamayan kadınlar, dünyanın her yerinde, iki lokma ekmek getireceği sanılarak beklenen ve kutsallaştırılan, kocaya, babaya, sonuçta erkeğe bağımlı kılınmışlardır. 
Gelinen nokta ortadadır, gözler önündedir. 
Kadının işi gerçekten zor…
Erkeğinki bir kere, kadınınki iki kere zor…
Bu düşüncelerimiz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmak uğruna, her türlü zorluğa ve olumsuzluğa direnç göstererek üstesinden gelen ve her zaman gelebilecek olan AGİKAD üyeleri ve destekçileri olarak, yolumuza devam etmek.”
Azim, irade ve kararlılığı içinde faaliyetlerini inançla sürdüren Derneğimiz AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Yönetim Kurulu olarak; Sürekli gelişim ve değişimi hedef alan kadınların girişimciliklerini geliştirmek amacıyla 2004 yılından beri yürüttüğümüz gönüllü eğitim desteğini, tam bir vefa ve fedakârlıkla devam ettiriyoruz. 
Amacımız; AGİKAD öncülüğünde Ankaralı girişimci kadınların sayısını artırıp, kendi imkânlarımız çerçevesinde gayretlerimizi seferber ederek “istihdam imkânı” sağlamaktır. 
HEDEF
“Kadınlarımızın, eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak; her alanda güçlü, etkili ve üretici kılarak; toplumsal hayatın en aktif ve dinamik unsurları haline getirmektir
Bu dönem deki çalışmalarımızın örneklerini göreceksiniz.
10 Kasım 2011 başlattığımız çalışmalarımızda Ankara'dan 100 'ün üstünde kadının katılması konuya olan ihtiyacın fazlalığını ve sorunun önemini gösterdi.
KOSGEB 27.000 TL HİBE DESTEĞİ
İş hayatına atılmak, üretime katılmak ve kendi işlerini kurmak isteyen girişimci kadınların bu desteği alabilmeleri; Derneğimiz tarafında KOSGEB destekli, uygulamalı eğitimlerimize katılmalarına bağlıdır. Bu eğitimler neticesinde, gerçek girişimciler arasından “TEST’le” 30 Kadın seçilip 16 Kasım 2011 tarihiyle 05 Aralık 2011 tarihleri arasında ki ücretsiz verdiğimiz eğitimimize olacaklar. Başarıyla uygulanan bu süreçte, 30 ayrı iş fikriyle eğitime katılan girişimcilerden gururlanmamak mümkün değil. “30 girişimci Kadın” demek aynı zamanda memleketimize de istihdam olanağı demektir. Maddi imkânsızlıklar içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın maneviyatı bizleri son derece mutlu etmektedir. 
Diyoruz ki, BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN VARIZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN KARIZ ne mutlu bize; Bu arada SİNCAN KOSGEB merkezinin denetimleri ve bilgilendirme konusundaki düzgün çalışmalarından dolayı kendilerini kutlarız.
Eğitimimizi veren
Hocamız Leyla ÖZEL ile KOSGEB Uzmanı Serdar ERDOĞAN’a işini ve bilgisini hakkıyla insan ilişkilerindeki muhteşem davranışlarından dolayı, en iyilerden diyor ve şansımız olduğunu duyurmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyoruz.
Bilvesile, değerli kursiyer ve katılımcıları kutlar; Değerli Hocalarımıza teşekkür ederiz.
AGİKAD YÖNETİM KURULU

22 Kasım 2011 Salı

bilgi ve duyuru,...

BİLGİ:
İnsaf hanım, aşağıda İŞ ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğinin düzenlediği seminerlele ilgili bilgiyi bulacaksınız üyelerinize duyurabilirseniz çok sevinirim. 

Sevgiyle kalın, 
Leyla Özel 
Sent: Monday, November 21, 2011 2:29 PM
Subject: SİSAM Prpjesi Seminerleri - 2 


DUYURU
Sevgili Uyelerimiz,

Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, Avrupa Birliği  tarafından finansmanı sağlanan “Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi (SİSAM) Projesi” kapsamında, Ankara’nın tarih ve kültür merkezi Hamamönü’nde  Altındağ Belediyesi tarafından projenin kullanımına sunulan seminer salonunda düzenlenmekte olan 7 ayrı seminer programı ile  STK'lardan, sendikalardan, iş dünyasından, siyasi partilerden, üniversitelerin kadın merkezlerinden ve Ankara'nın duyarlı vatandaşlarından oluşan katılımcılar ile buluşuyor. Bizler, güç ve gönül birliği yaparak aramızdaki iletişim ağlarını güçlendirmek,  işbirliğini başlatmak ve böylece de iş yaşamı başta olmak üzere tüm kamusal alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla biraraya geliyoruz.
Bu doğrultuda sizi, BM Kadın Ofisi ve BM Küresel Akit tarafından oluşturulan ve iş hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik "Women Empowerment Principles-Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri"nden ikincisi olan "İş yerindeki Tüm Erkek ve Kadınlara Adil,  İnsan Haklarına Saygılı  ve Ayrım Yapmama İlkesi Doğrultusunda  Davranmak" temalı seminerimize davet etmekten memnuniyet duyuyoruz.   
Seminerlerimiz Hamamönündeki Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecektir.
Adres: Dutlu Sok. Altındağ, Ankara
Tarih: 24 Kasım 2011, Perşembe
Saat: 10:30-14:30
Saygılarımızla,
Begum Tanrisever
BPW Ankara
Tel:   0312 437 98 96
Cep:  0533 214 53 32

17 Kasım 2011 Perşembe

Hollanda Gezisi,,, (2.bölüm)

2011 YILI, NİSAN AYI'NIN 11 & 18 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN: "AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) HOLLANDA, EĞİTİM-BİLİM, KÜLTÜR VE TANITIM GEZİSİ ORGANİZASYONU" FOTOĞRAFLARI: 

11 Kasım 2011 Cuma

Basın Bülteni: 1,

AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Başkanı İnsaf KILIÇ’ın; Yargı Suiistimali ve Çocuk İstismarı hakkındaki Basın Açıklaması: 
“YARGI İSTİSMARI VE YARGI’DA ÇOCUK İSTİSMARINA SON!..ÇOCUK  İSTİSMARI BÜYÜK SUÇ; ÇOCUĞUN YARGI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMESİ İSE (!) AĞIR BİR SUÇTUR.”
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ  Ülkemizde cinsel istismara uğrayan çocuklara, yargı karar ve uygulamaları, ne yazık ki istismarcılar kadar zarar vermektedir.Son günlerde basına yansıyan olaylardan da görüldüğü gibi çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işleyen sanıklar adeta yargı kararları ile korunmaya ve kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu bir insanlık suçu, çocuklar adına büyük bir utanç ve yüzkarasıdır. Bilinmelidir ki bu bakış açısı sadece gündemde yer alan mezkür dava dosyası ile sınırlı değildir. Derdest olan birçok dosyada sanıkların cezalandırılması yerine, mağdurlara yönelik olumsuz davranışlar sıklıkla görülmektedir. CMK’da yer alan mağduru korumaya yönelik mevcut hak ve düzenlemelerin, kanunun ruhuna ve çocuğun yüksek yararına uygun olarak kullanılması yönünde elzem olan alt yapının kurulamamış olması; Masum ve mağdur N.Ç. gibi birçok çocuğun, maruz kaldıkları insanlık dışı alçakça saldırıya ek olarak, bir de yargı tarafından istismar edilmeleri, içinde bulundukları ruhi çöküntü ve yaşadıkları psikolojik travmanın artmasına neden olmaktadır.            
Ayrıca, çocukları istismar eden “insanlık düşmanı aşağılık mahlûkatın” genelde orta yaşlı yetişkinler olması nedeniyle yargılamalar Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmakta; Bu mahkemelerde yargılamayı gerçekleştiren hâkimlerin çocuk istismarı ve çocuk psikolojisi konusunda yeterli / gerekli donanıma sahip olmaması da, yargılama sürecinde çocukları adeta zulme maruz kılmakta ve mağduriyetlerini arttırmaktadır.             
Bunun çaresi ve çözümü: Acilen ve derhal “Çocuklara yönelik istismarının önlenmesi, engellenmesi ve istismara uğrayan mağdur çocukların korunması ile ‘insanlıkla zerre kadar ilgisi olmayan iğrenç failler’ in müstahak oldukları biçimde cezalandırılmaları konusunda uzmanlaşmış mahkemelerin” tüm yargı çevrelerinde bir an önce ve mutlaka kurulması;Çocukları mağdur eden “yargı sistemine” öncelikle, sanığı değil çocuğu koruyacak bir bakış açısının kazandırılması; Tüm istismar dosyaları için ihtisas  mahkemelerinin kurulması ve gerekli meslek içi eğitimin yapılması; Yasal düzenlemelere uygun çocuk izleme merkezlerinin bir an önce adalet bakanlığı tarafından hazır hale getirilmesi;Ve nihayet: Tüm istismar mağdurları için hastanelerde psikolojik destek merkezlerinin kurulmasıdır.
BU KONUDA: YETKİLİ VE GÖREVLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ ONURLU VE “SORUMLU” KİŞİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ... 
DEĞERLİ KAMUOYU, TBMM VE HÜKÜMET’E DUYURULUR…  
İNSAF KILIÇ
AGİKAD BAŞKANI - 12 Kasım 2011 - Ankara

4 Kasım 2011 Cuma

DUYURU, BİLGİ, ÇAĞRI ve BAYRAM KUTLAMASI....

 
DUYURU: 1,
"Pazarlamaya Giriş" konulu; 
Geleneksel sunum ve 2. dönem seminerimiz: 
Aşağıda belirtilen gün, adres, tarih ve saatte yapılacaktır.

Eğitim amaçlı sunum ve “potansiyel girişimci kadınlara açık” seminerimize giriş serbest ve bütün Ankaralı kadınlar davetlidir.
Değerli üyelerimiz ile Ankaralı "girişimci kadınlar" a önemle duyurulur.
Saygılarımızla, 

AGİKAD Yönetim Kurulu 
Sunum: Nihal SEVİLMEN 
Mikro Kadın Girişimciler Eğitim Uzmanı
Tarih: 17 Kasım 2011  
Gün: Perşembe
Saat: 10.30
Yer & Adres:
Batıkent Bulvarı Kent Koop. Mahallesi, 255. Sokak
Batıkent Kültür ve Sanat Merkezi 
Yenimahalle/ANKARA
***
DUYURU: 2, 
16 Kasım 2011 tarihinde başlayacak 1. grup “KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ” programlarımızdan yararlanmak isteyenler 10 KASIM 2011 Perşembe günü, Saat: 09.30’da Dernek binamızda “TEST İÇİN” hazır bulunacaklardır.
Katılımcı Seçimi’ne ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.
Bilgi ve başvuru için “LÜTFEN” aşağıdaki yetkili arkadaşlarımızla irtibat kurunuz.
Handan DEMİRDAMAR
GSM: 0554 429 54 13
Selma ERGEN
GSM: 0542 643 27 78
AGİKAD (Dernek) TEL: 252 08 04
***
BİLGİ:
KOSGEB “ÜCRETSİZ GİRİŞİMCİLİK” EĞİTİMLERİMİZ 16 KASIM 2011 – CUMA GÜNÜ SAAT: 09.00 – 15.45 ARASI "Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı, No: 70/6" ADRESİNDE YAPILACAKTIR.
KUTLAMA:
Bu vesileyle Aziz ve Mübarek "Kurban Bayramınızı" içtenlikle kutlar; sevdiklerinizle huzur, sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diler; Bayram'ın bütün İnsanlık ve İslâm âlemine hayır, barış, emniyet, huzur ve berekete vesile olmasını temenni, dua ve niyaz ederiz. 
Saygılarımızla, 
AGİKAD 
(Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) 
Yönetim Kurulu