25 Ekim 2011 Salı

AGİKAD; İlk Seminer,...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR'a teşekkür...
HEDEF
Kadınlarımızın, eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak; her alanda güçlü, etkili ve üretici kılarak; toplumsal hayatın en aktif ve dinamik unsurları haline getirmektir”  
20 Ekim 2011, Perşembe günü; Batıkent Kültür Merkezi'nde Yenimahalle Belediyesinin Salon desteğiyle gerçekleştirilen, 2011 – 2012 döneminin ilk “Seminer”inde, AGİKAD “Ankara Girişimci Kadınlar Derneği” Genel Başkanı Sayın İnsaf KILIÇ’ın konuşması: 
Açış konuşması: AGİKAD Başkanı İnsaf  KILIÇ
“AGİKAD olarak dayanışmamızın devamıyla, Kadınlarımızın, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişim yönündeki bilinçlenmeleri sonucu, bu alanlarda bireysel gelişim arayışları, çabaları, ihtiyaç ve talepleri son yıllarda ivme kazanmıştır.
Derneğimiz deki uygulamalarımızdan anlaşıldığı gibi,  Kadınlarımızın, çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri bireysel gelişim, mesleki eğitim ve beceri geliştirme eğitim programlarına yoğun ilgi göstermeleri memnuniyetle izlenmektedir.
Söz konusu eğitim programlarını tamamlayan, yeni bilgi ve beceriler kazanan ya da geliştiren kadınlarımızdan birçoğunun, söz konusu bilgi ve becerilerini, gelir getirici faaliyetlere dönüştürme arayışına başladığı derneğimize gelen taleplerden anlaşılmakta; Özellikle pazarlama konusundaki bilgi ve kılavuzluğa ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Aile gelirine katkıda bulunmak amacıyla el becerileri v.b. gibi etkinliklerinden gelir elde etmek isteyen kadınlarımıza rehber olabilecek, pazarlama konusunda farkındalık yaratacak, bilgi ve becerilerini geliştirme yönünde yol bulmalarına yardımcı olacak bir dizi seminer düzenlemeyi kararlaştırdık ve sezon başı programımızı Batıkent Kültür Merkezi'nde Yenimahalle Belediyesinin Salon desteğiyle gerçekleştirdik.
Eğitim Uzmanı Nihal SEVİLMEN ve Sunum'u 
Yaklaşık sekiz (8) ay sürecek şekilde plânlanan seminerlerimiz her ayın “ilk Perşembe” günü ifa ve icra edilmek üzere, haftada 2 saat olarak düzenlenip, uygulanacaktır.
2011 – 2012 döneminin ilk’ini gerçekleştirdiğimiz “Seminerimiz” 20 Ekim Perşembe günü Saat: 10.30’da yapıldı.
Seminerimizin büyük bir ilgiyle karşılanması ve çok sayıda kadının samimi ilgisi, AGİKAD yönetimi olarak bizleri memnun ederken; bir taraftan da sorunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.  
Şu hale nazaran; Bu konu da bizlere destek verebilecek duyarlı kurum, kuruluş kişilerin ilgisini bekliyoruz” dedikten sonra:
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN FETHİ YAŞAR'A TEŞEKKÜR 
AGİKAD Başkanı İnsaf KILIÇ, konuşmasının bu bölümünde, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği' ne olan değerli katkıları, samimi ilgisi, daimi desteği ve sağlanan "BÜRO" nedeniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR'a, şahsı, Yönetim Kurulu ve hazır olan bütün Dernek üyeleri adına "minnettar ve müteşekkir" olduğunu ifade etti ve devamla:  
“Kadınların eğitim desteğiyle sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak ve her alanda güçlü kılmak amacıyla kurulan Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), varlık nedeni ile vizyon ve misyonuna uygun olarak Kadın ve genç girişimci sayısını arttırmak hedefiyle eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.
Dernek olarak yaptığımız başvuru sonucu, gerek hedef kitlemiz ve gerekse bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz özgün faaliyetler açısından,  “KOSGEB onaylı eğitimler” düzenleme konusunda yetkili ve yeterli, uygun bulunmuş durumdayız.
Bu amaçla, KOSGEB Sincan Hizmet Merkezi ile yapılan protokolle birlikte, her yıl 2 eğitim programı düzenlemeyi planlamaktayız.
Nihal Sevilmen; Mikro Kadın Girişimciler Eğitim Uzmanı
2011 Kasım ayı içinde gerçekleştireceğimiz ilk eğitim için henüz duyuru yapmamamıza rağmen, oldukça fazla taleple karşı karşıya kalacağımız görülmektedir. Bilindiği üzere, KOSGEB kendi düzenlediği az sayıda eğitim dışında, eğitim için finansal destek verememekte,  eğitimi düzenleyen kuruluşların ücretsiz olarak eğitim düzenlemesini zorunlu kılmaktadır.  Bunun yanında, kar amacı gütmeyen derneğimizin de, eğitim masraflarını ticari olarak talep etmesi mümkün değildir. (bu konuda Sponsor desteğine “özellikle ihtiyacımız olduğunu” bu  vesileyle önemle duyururuz)
Girişimciler için büyük bir fırsat olan ve sadece eğitimleri başarı ile bitirerek sertifika alan katılımcılara verilen 27 bin TL hibe, 70 bin TL faizsiz kredi şeklinde uygulanan bu desteğin, girişimcileri en baştan doğru yönlendirerek kullandırılması;, Yeni işyerlerinin açılması sonrasında da yalnız bırakmayarak her türlü bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yapılmasını imkânlarımız içerisinde gerçekleştireceğiz…
Düzenleyeceğimiz kurslarda başarı oranının, daha önce başka kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerden alınan derslerle, çok daha yüksek oranda olması öncelikli olarak hedeflenmektedir.
Bir proje bazında ele aldığımız ve Türkiye çapında ses getirmesini amaçladığımız eğitimlerin, ilk etapta 30’ar  kişilik olmak üzere; en az 2 grup eğitimle başlaması, yeterli tanıtım ve bilgilendirmenin en baştan itibaren yapılması, başarı oranlarının yüksekliği nedeniylede sürekli artan sayıda eğitimlerin tekrarlanması beklenmektedir. Her bir eğitim toplam 60 saat olmak üzere, yaklaşık 10 günde tamamlanabilmektedir.
Kâr amacı gütmeyen ve “kamu yararına çalışan” bir dernek olarak, projemizin finansmanı amacıyla sponsor olacak kuruluş (lar) dan, kurslar için tutulacak eğitmenler, eğitim yerlerinin kiralanması ve bilgilendirme amaçlı hazırlanacak broşür tarzı materyallerin basılması  için katkı bekliyoruz.
Ankara başta olmak üzere, Türkiye çapında faaliyet gösterecek yüzlerce yeni girişimcinin yetiştirilmesini sağlayacak bu önemli projemize göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.”
İnsaf KILIÇ
AGİKAD "Ankara Girişimci Kadınlar Derneği" Başkanı                                       

AGİKAD ESKİŞEHİR ORGANİZASYONU

BİLGİ, BAŞVURU VE REZERVASYON İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ
İnsaf KILIÇ ::: 0533 637 89 18

17 Ekim 2011 Pazartesi

ATATÜRK diyor ki!..

ATATÜRK;  
KADIN, AİLE ve ANNE!... 

01- “Türk Kadını Nasıl Olmalıdır?” “Türk Kadını dünyanın en aydın, en özverili ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil; Ahlâkta, erdem de ağır, ağır başlı bir kadın olmalıdır.” – “Türk kadınının vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, azmiyle koruma ve müdâfaaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir. Milletin kaynağı ve sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Her halde kadın, çok yüksek olmalıdır.,” (Atatürk, Söylev ve Demeçler-T.D.K. Ens. 1989-Sayfa: 242/294) “Kadınlık meselesinde şekil ve dış görünüş ikinci derecededir. Asıl mücadele sahası, kadınlarımız için şekilde ve kıyafette başarıdan çok, asıl başarılı olunması gereken saha (kadınların) nur ile irfan ile “Gerçek Fazilet” ile donatılmasıdır., Ancak, bu şekildedir ki, çocuklarımız memlekete yararlı (ve hayırlı) birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.” (1923-Nutuk, 153-154 ve Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, S: 74 Hasan Rıza Soyak) “Şehirlerimizdeki kadınlarımızın giyinme ve kapanmalarında iki şekil meydana çıkıyor. Ya aşırı taşkınlık, ya da aşırı kapalılık görülüyor. Ya, ne olduğu bilinmeyen çok kapalı, çok karanlık bir dış şekli gösteren giyim, yahut Avrupa’nın en serbest balolarında bile dış giyim olarak gösterilmeyecek kadar açık bir kıyafet... Bunun her ikisi de şeriatın tavsiyesi, dinin emri dışındadır. Bizim dinimiz kadını o tefritten ve bu ifrattan uzak tutar. O şekiller dinimizin gereği değil, muhalifidir.” (21.Mart.1923 – Söylev ve Demeçler, Cilt: 2 T.D.T.E. Yayını, 1989 – Sayfa: 155-156 / 294)  “Onun için, medeni topluluklarda erkek daima kadına hürmet etmek zorundadır.” (Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte-Fıkra ve Çizgilerle Atatürk – Kitap: 2, Sayı: 136)

2- Din gereği olan örtünmek, kısaca açıklamak gerekirse, denebilir ki, kadınlara külfet yaratmayacak ve terbiyeye aykırı olmayacak şekilde basit olmalıdır. Örtünme şekli kadını hayatından, varlığından ayıracak bir şekilde olmamalıdır., Dini örtünme, kadınlar için zorluk yaratmayacak, kadınların sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim hayatında, erkeklerle birlikte çalışmasına engel olmayacak şekilde basit olmalıdır. Bu basit şekil, toplumumuzun ahlâk ve terbiyesine aykırı değildir., Kadınlarımızın, genel görevlerde üzerlerine düşen paylardan başka; Kendileri için en önemli, en hayırlı ve en faziletli vazifelerden biri de, “İYİ ANNE” olmaktır... Bu günün anaları için gerekli özelliklere sahip evlât yetiştirmek, evlâtlarını bugünkü hayat için faal bir organ hâline koymak, “pek çok yüksek niteliği” taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple; Kadınlarımız, hattâ erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, olgun, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Eğer gerçekten “milletin anası olmak istiyorlarsa” böyle olmalıdırlar.  (1923-Söylev ve Demeçler, S: 150-153) 
03- Bu millet, esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti, öyle Analara sahiptir ki, her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını, daha yüksek nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir., Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli ve en ağır başlı kadını olmalıdır. Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, “ancak faziletli olursa” görevini yerine getirebilir. Her halde kadın çok yüksek olmalıdır. (Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Enver Ziya Karal / 1925-Nutuk, S: 234-235)
04- Hiçbir ulus yoktur ki, ahlâk temellerine dayanmadan yükselsin. (Atatürk, 30.Ağustos.1926, Nutuk Cilt: 2, T.D.T.E. Yayını, 1989 S: 4) Ahlâk kutsaldır; Çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez. Ahlâk kutsaldır. Çünkü, en büyük “gerçek ahlâkın sahibi” bir varlığa aittir. O varlık, yalnız ve ancak toplumdur. Ondan başka bir varlık yoktur. Gerçek ahlâk, Tanrı katında değişmiş, örnek bir şekilde düşünülmüş ve bir toplumla birleşmiştir. Çünkü vicdanlarımız üzerinde etkili olan ruhi hayat, toplumun fertleri arasındaki niyetler ve bu niyetlere olan tepkilerden oluşur. Hakikatte toplum, en yoğun fikri ve ahlâki faaliyetlerin odak noktasıdır. (1929-Medeni Bilgiler, M.K.Atatürk’ün El Yazıları, Prof. Afet İnan)
05- ÇOK NAMUSLU OLMALIDIR
Şimdiye kadar yapılmış bulunan hataların en büyüğü, bilhassa teşebbüs sahiplerimizin, aydınlarımızın ve özellikle bilginlerimizin en büyük günahı namuslu olmamaktır. Milletin karşısında namuslu olmak, namuslu (ilkeli) ve dürüst hareket etmek lâzımdır. Milleti aldatmayacağız. Millete daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz. Gerçek zannederiz. Fakat, millet onu düzeltsin! Kendimizi kimsenin üzerinde görmeğe de hakkımız yoktur. Radikal yürümek ve esaslı olmak lâzımdır. Yapacağımız her şeyin bir anlamı ve bir nedeni olması gerekir. Bütün dünya bilsin!.. Yeni Türkiye ne yapıyor, hangi esas üzerine yürüyor? Gerçekte aldatmak kolay değildir. Hiçbir zaman medeniyet dünyasını aldatabileceğimizi zannedemeyiz. Böyle bir zan, dünyanın en büyük yanılgısı içinde bulunduğumuzu göstermekten başka bir neticeye varamaz. (1923-Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Arı İnan) 
06- Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felâket veya mutluluk getirsin, iyi veya kötü olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız. (1925-Nutuk, Cilt:2) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza inandıkça ifadeye cesaret eden adamlar olmalıyız. (1931-Sümerbank Dergisi., Cilt: 3-Sayfa: 29, 1963-Uluğ İğdemir)
07- Mânevi kuvvet, özellikle ilim ve iman ile yüksek bir şekilde gelişir. (1922-A.S. ve D. Cilt:1)
08- Allah Birdir. Şanı büyüktür. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara, dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun temel esası hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kuran’da ki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü, dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilâhi tabiat kanunları arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü, tüm evren kanunlarını (maddi ve manevi âlem kanunlarını) yapan Allah dır. (1923-Atatürk’ ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: 2 – Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, 1952 )
 “Hazreti Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanların ve kutsal kitap sahiplerinin bildirdiği üzere, Allah tarafından dini gerçekleri insanlık dünyasına duyurmaya ve anlatmaya memur edilmişlerdir ve ismi  peygamberdir. Yani, haber ulaştırmakla görevlidir. Ulu Allah, Kur’an-ı Keriminde kendisine emirlik, saltanat ve taç vermiş değildir. Hükümdarlık vermiş değildir. Peygamberlik vazifesi ile gönderilmiştir. Tabiatıyla, gerçek vazifesini tamamen kavramış olan Cenab-ı Peygamber bütün dünya insanlarına O’nu duyurdu. Hepinizce bilinmesi lâzımdır ki, o devirde, meselâ doğuda bir İran devleti, kuzeyde bir Roma İmparatorluğu vardı. Diğer teşkilâtı ve kurulu devletler vardı ve Cenab-ı Peygamber (bu) devletlere gönderdiği peygamberlik mektuplarında buyurmuşlardır ki; Allah bir ve ben O’nun tarafından, size gerçeği anlatmakla vazifeliyim. Hak Dini, İslâm dinidir. Ve bunu kabul ediniz... ve hattâ ilâve etmiştir, Ben size, Hak Dini’ni kabul ettirmekle zannetmeyiniz ki, sizin milletinize, sizin hükümetinize el koymuş olacağım. Siz, hangi hükümet şeklinde, hangi durumda bulunuyorsanız o yine aynı kalacaktır. Yalnız hak dinini kabul ediniz ve koruyunuz...(1923-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Arı İnan-Türk Tarih Kurumu, 1982)
09- Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinimize, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, ona da öyle inanıyorum. Bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şey kapsamıyor. Halbuki, Türkiye’ye bağımsızlığını veren bu Asya milletinin içinde daha karışık, suni, boş inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat, bu cahiller, bu güçsüzler (zavallılar) sırası gelince, aydınlanacaklardır. Onlar aydınlığa yaklaşamazlarsa, kendilerini yok ve mahkûm etmişler demektir. Onları kurtaracağız. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: 3–Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, 1954)
10- Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız, şurası var ki, din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. (1930-Nutuk, Cilt: 3 Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayını-1960) Büyük bir inkılâp yaratan Hazreti Muhammed’e beslenilen sevgi, ancak O’nun koyduğu fikirleri, esasları korumak ve uygulamakla mümkündür. (1930-Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi-Sayı: 100 – 1945)
 11- Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında âdil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar hakkında eşit âdalet uygulamakla vazifeli olan bir hükümet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur. (1927-Nutuk, Cilt: 2, M.K.Atatürk-Türk Devrim Tarihi Ens. Yayını, 1960)
12- Lâiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. Lâiklikle dinsizliği karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz. (Atatürk ve Din, Sadi Borak-1962) Softa sınıfın din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. Bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz. (1930-Atatürk’ün Hususiyetleri, Kılıç Ali-1955) Bütün dünyanın Müslümanları, Allah’ın son Peygamberi Hazreti Muhammed’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmelidir. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, İslâmiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira, ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. (1938-Prof. Dr. Hanif Favuk–Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1979, Sayı: 102 – 1938, / Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak, Behzat Şaşal – Ankara, 2004)  “Türk milleti vakur ve çok sabırlıdır, O’nun büyüklüğü ülkesinin ve nüfusunun genişliğinde değil, sadece yüksek (kanındaki asalet, insanlık davası, onur, haysiyet, şeref ve) karakterine dayanır ve ondan doğar. Türk, asil, mağrur ve yüksek bir ruh’tur. Cumhuriyet ve Demokrasi bunun açık bir göstergesidir.”
İ Z İ N D E Y İ Z...
ANKARA "GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ" AGİKAD YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIK DİVANI
Başkan: İnsaf KILIÇ, Nesrin YAŞAR, Şükran KİTİŞ ve Handan DEMİRDAMAR

15 Ekim 2011 Cumartesi

"kutlu olsun"

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!
KADIN ÇİFTÇİLER, TARIMSAL ÖRGÜTLERİN BAŞINDA OLMALI
15 Ekim "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nün Türkiyemiz ve tarım sektörünün girişimci kadınları için daha farklı bir anlamı var. Çünkü "Küçük Çiftçilik" yapısının hakim olduğu tarım sektörümüzde milyonlarca "Çiftçi Kadın" her gün usanmadan ve yılmadan katma değer üretmeye devam ediyor. Ancak ne yazık ki onların fazla sesleri duyulmuyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Hem ülke ekonomisi hem de tarım sektörüne böylesine önemli katkılar yapan kadın çiftçiler çok daha önde olmalı ve çok daha fazla temsil hakkına sahip olmalıdırlar. Bu çerçevede girişimci kadın çiftçileri ziraat odaları ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yönetimlerinde görmek istiyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı "Kadın Çiftçiler Yarışması"nın olumlu bir adım olduğunu düşünüyor, fakat yeterli görmüyoruz. Bakanlık ve hükümet kadın çiftçileri, başka etkinlikler ile de hatırlamalı ve onları destekleyip teşvik etmelidir. Son sözümüz ise, kadın çiftçilerimize. Kadınlarımız, her alanda yarattığı katma değerin, esirgemediği emeğin Türkiye’nin gerçek gücü olduğunun farkına varmalı, değiştirmek istediklerini sivil toplum örgütlerinde en önde yer alarak, birlikler, kooperatifler kurarak ve yaşatarak yapmalıdır. Toplumların gelişimi kadınların yönetici, önder ve söz sahibi olmalarına bağlıdır.
"Çiftçi Kadınlar"ımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
İZMİR TARIM GRUBU & AGİKAD; ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ

6 Ekim 2011 Perşembe

DUYURU VE ÇAĞRI

"Kadınlarımızın 
el becerilerini işe dönüştürme yolları
konulu; Geleneksel sunum ve dönem seminerimiz: Aşağıda belirtilen gün, adres, tarih ve saatte yapılacaktır. Geleneksel sunum ve seminerimize giriş serbest ve bütün Ankara'lı kadınlar davetlidir. Değerli üyelerimiz ile Ankara'lı "girişimci kadınlar" a önemle duyurulur. 
Saygılarımızla, AGİKAD Yönetim Kurulu


Sunum: Nihal SEVİLMEN 
Mikro Kadın Girişimciler Eğitim Uzmanı
Tarih: 20 Ekim 2011 
Gün : Perşembe 
Saat : 10.30
Yer & Adres
Batıkent Bulvarı Kent Koop. Mahallesi, 255. Sokak
Batıkent Kültür ve Sanat Merkezi 
Yenimahalle/ANKARA

5 Ekim 2011 Çarşamba

AGİKAD.BROŞÜR

DİKKAT!.. ORİJİNAL BOYUT İÇİN "LÜTFEN" RESMİN ÜSTÜNE ve ÇIKAN GÖRÜNTÜYE TIKLAYINIZ.. 

4 Ekim 2011 Salı

AGİKAD "Ankara Girişimci Kadınlar Derneği" HAKKINDA

AGİKAD, Atatürk'ün Türk kadınına verdiği büyük önemden ve ondan istediği görevlerden esinlenerek kurduk derneğimizi. 
Batıkent'in üç yüz bini aşkın nüfusa sahip olması ve bölgemizde de bir şeyler yapma çabasıyla sorunlarımızı bir nebzede olsa çözmek için gönüllü bir grup olarak inanç ile kararlılığımızı birleştirdik. 
Yedi kurucu üye olarak 08.11.2004 tarihinde çıktığımız bu yolda, bir çok zorluklarla karşılaştık. 
Ancak yılmadan büyük bir özveri ve azimle girmiş olduğumuz bu yola devam ederek, olumsuzlukları özverili ve çalışkan arkadaşlarımızla uyum içerisinde ve gönül birliğiyle aşarak dört yılı geride bıraktık. 
Bir toplumun uygarlaşma düzeyi o toplumda kadına somut olarak gösterilen değerle, yerle, saygıyla, sevgiyle, fırsat eşitliği ile değerlendirilir. 
İnsaf KILIÇ, Başkan
Çağdaşlaşma, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ise bilim, eğitim ve genel anlamda sanatın beslediği sağlam maneviyat ile olur. 
Bu hedefe ulaşmak yarı aç, yarı cahil bırakılan insanları, özellikle de kadınları, sömürerek varılması mümkün değildir. 
Bu nedenle uygarlaşma karşıtı totaliter ideolojiler, her yerde ve her daim, kadını erkeğin emrine amade dört duvar arasına kapatma yoluna gitmişlerdir. 
Birkaç göstermelik istisna dışında, bazı baskılar sonucunda kadınlarımız okuldan, sanat ve iş dünyasından, siyasetten uzak bırakılmıştır. 
Ekonomik bağımsızlığına bu sebeplerden dolayı kavuşamayan kadınlar, dünyanın her yerinde, iki lokma ekmek getireceği sanılarak beklenen ve kutsallaştırılan, kocaya-babaya-erkeğe bağımlı kılınmışlardır. 
Gelinen nokta ortadadır, gözler önündedir. 
Kadının işi gerçekten zor. 
 Erkeğinki bir kere, kadınınki iki kere zor. 
Bu düşüncelerimiz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmak uğruna, her türlü zorluğa ve olumsuzluğa direnç göstererek üstesinden gelen ve her zaman gelebilecek olan AGİKAD üyeleri ve destekçileri olarak, yolumuza devam etmekteyiz. 

3 Ekim 2011 Pazartesi

Çayyolu Plâtformu

AB ülkesi Romanya, Hollanda, İsveç ve Avusturya’lı 13 sivil toplum örgütü temsilcisi kadın Yenimahalle’de incelemelerde bulundu

Girişimci Kadınlar Yenimahalle’de
AB’li Kadınlar Yenimahalle’yi beğendi
AB ülkesi Romanya, Hollanda, İsveç ve Avusturya’lı 13 sivil toplum örgütü temsilcisi kadın Yenimahalle’de incelemelerde bulundu. Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD)’nin işbirliği ve Grundwig Projesi kapsamında Çayyolu Semt Birimi, YENİMEK kursları, Omurilik Felçlileri Derneği’ni gezerek incelemelerde bulunan kadınlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Belediye çalışmaları hakkında misafirlere bilgi veren Başkan Yaşar, “Bir ülkenin kadınları özgürleşmediği müddetçe o ülke gelişmez. Bu konuda en önemli görev yerel yönetimlere düşmektedir” dedi.
Kadınlara her türlü destek Yenimahalle’den
Başkan Yaşar, kadınların sosyal ve ekonomik hayat içinde daha fazla yer almaları amacıyla Yenimahalle Belediyesi olarak sosyal projeleri desteklediklerini söyledi. Yaşar, “En büyük dileğim ve hayalim Türk Kadını’nın sosyal ve ekonomik hayat içinde daha fazla yer alması ve üretime katkıda bulunmasıdır. Bu amaçla başta meslek sahibi olmayan kadınlarımıza yönelik kurslar olmak üzere çok sayıda sosyal projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
Başkanın başarıları fark yarattı
AGİKAD Kurucu Başkanı İnsaf Kılıç da Başkan Yaşar’ın sosyal projelerinden bahsederek, “Başkanımız Fethi Yaşar sayesinde Yenimahalle bizim için bir yuva olmuştur. Kendisi her zaman bize destek vermiştir. Başarıları tüm Türkiye’de fark yaratmıştır” dedi. Avrupa’dan gelen yabancı konukları temsilen konuşan Irına Carmen Barbalata da Başkan Yaşar’ı çalışmaları ve sosyal projelere verdiği destekten dolayı tebrik ederek, “Bundan sonra da ortak projeler üretme ve hayata geçirme konusunda Yenimahalle Belediyesi ile daha fazla birararaya gelmek istiyoruz” dedi.
Girişimci kadınlar // AGİKAD ARŞİŞV // 09 Aralık 2010 Perşembe

AGİKAD Belediyeler

KADINLAR HAKLARINA SAHİP ÇIKMALI
Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Girişimci Kadınlar Derneği'nin (AGİKAD) işbirliği ile Kadın Sorunları ve Kadın Hakları konulu bir söyleşi düzenlendi.
Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Girişimci Kadınlar Derneği ‘nin (AGİKAD) işbirliği ile Kadın Sorunları ve Kadın Hakları konulu bir söyleşi düzenlendi. Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban, Eşi Ayfer Balaban, AGİKAD Başkanı İnsaf Kılıç, dernek üyeleri ve Yenimahalleli kadınlar katıldı. Söyleşide bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban, Türkiye’de haklarını bilmeyen binlerce kadın olduğunu belirterek, “Kadınlar, kendi haklarını bilmez ve bu haklara sahip çıkmazsa bu sorunlar çözülemez. Önce siz haklarınıza sahip çıkacaksınız” dedi.
Kadınlarımız mücadelede en önde
Kadının toplumların gelişimindeki yerini ve önemini Cumhuriyet tarihinden verdiği örneklerle değerlendiren Balaban, “Anadolu kadını Kurtuluş Mücadelesi’nde en önde yerini almıştır. Gerektiğinde cepheye koşup savaşmış, gerektiğinde kağnı arabalarıyla silah taşımış, gerektiğinde yaralı askerleri sarıp sarmalamıştır. Kadınlarımız siyasi haklarını yine bu dönemde almış olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada sonuçlarının pek de istenilen noktada olmadığı ortadadır. 2007 seçimlerinde kadınların Parlamentodaki temsil oranı yüzde 9,1 olarak gerçekleşirken, bu durum yerel yönetimler açısından oldukça acıklı. 29 M art 2 009 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanın oranı yüzde 1’i bile bulamadı” dedi.
Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür
AGİKAD Başkanı İnsaf Kılıç’da konuşmasında Yenimahalle Belediyesi’nin proje ve etkinliklere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Kılıç, “Başkan Yardımcımız Şenol Balaban’ın buraya eşi ile birlikte gelmesi biz kadınları ne kadar önemsediklerinin bir göstergesidir” diye konuştu.
AGİKAD Genel Sekreteri Şükran Kitiş’in hazırladığı slayt ile kadın hakları ve kadın sorunlarının masaya yatırıldığı söyleşide kadın hakları konusunda bilgi verildi.
AGİKAD ARŞİV, 30 Ocak 2011 Pazar 02:24